اصغر عباسی

کارگردان, نویسنده, بازیگر
پوستر رویای نیمه شب
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر هابیل
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر نائله
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر رویای نیمه شب
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر هابیل
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پرنده آهنین
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما