مطهره فرهنگ

بازیگر

جشنواره-فیلم-فجر-40جشنواره-فیلم-فجر-40
پوستر تعقیب سایه ها
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر اُ - منفی
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما