ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

منوچهر افسری ممقانی

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگیمنوچهر افسری ممقانی
درباره منمنوچهر افسری (ممقانی) در سال 1331 در تهران متولد شد.

فیلم‌های منوچهر افسری ممقانی

بازیگر(35 فیلم)
فیلم عاشق(1385)
6
2 رای
فیلم سگ کشی(1379)
6.7
4833 رای
فیلم اعاده امنیت(1374)
0
0 رای
فیلم دشمن(1374)
8
3 رای
فیلم قانون(1374)
4
1 رای
فیلم طالع سعد(1374)
7.5
4 رای
فیلم بازی با مرگ(1374)
0
0 رای
فیلم روز دیدنی(1373)
7
2 رای
فیلم می خواهم زنده بمانم(1373)
7.7
3 رای
فیلم بدل(1372)
0
0 رای
فیلم رابطه پنهانی(1371)
9
2 رای
فیلم مأموریت آقای شادی(1371)
8
2 رای
فیلم ساده لوح(1370)
9
4 رای
فیلم دو فیلم با یک بلیط(1369)
7
6 رای
فیلم بازی تمام شد(1368)
5
1 رای
فیلم جهیزیه ای برای رباب(1366)
0
0 رای
فیلم محموله(1366)
0
0 رای
فیلم بی پناه(1365)
5
1 رای
فیلم جدال در تاسوکی(1365)
3
1 رای
فیلم ترنج(1365)
10.3
3 رای
فیلم روزهای انتظار(1365)
9.3
4 رای
فیلم تیغ و ابریشم(1364)
6.6
10 رای
فیلم جدال(1364)
10
1 رای
فیلم طغیان(1364)
4
1 رای
فیلم مدار بسته(1364)
9
1 رای
فیلم گنج(1363)
0
0 رای
فیلم مزدوران(1363)
0
0 رای
فیلم پیک جنگل(1362)
9.7
3 رای
فیلم تفنگدار(1362)
10
1 رای
فیلم زخمه(1362)
9.3
6 رای
فیلم نقطه ضعف(1362)
6
1 رای
فیلم عصیانگران(1360)
10
1 رای
فیلم پرواز به سوی مینو(1358)
0
0 رای
فیلم سرنوشت سازان(1357)
10
3 رای
سریال خانه ای در تاریکی
10
3 رای