ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

مسعود ولدبیگیان

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگیمسعود ولدبیگیان
درباره منمسعود ولدبیگیان در کرمانشاه سال 1314 متولد شد. بازی در تئاتر را از سال 1332 پس از اقامت در تهران، با بازی در تئاترهای اصفهان از سال 1340 و کار چهره پردازی را همراه با بازی در تئاتر از 1347 پس از بازگشت به تهران در تئاتر «جامعه باربد»، چهره پردازی در سینما را هم سال 1349 با عروس بینکای همکاری «شاپور قریب» آغاز کرد.