جمشید صداقت نژاد

نویسنده, بازیگر
پوستر شیر خفته
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر قول یک مرد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر فریاد عشق
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سلام تهران
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سکوت بزرگ
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گل خشخاش
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر نیزار
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مادر دوستت دارم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شیر خفته
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما