علی جبارزاده

کارگردان, نویسنده
علی جبارزاده کارگردان و فیلم نامه نویس ایرانی است. «آقای سانسور» اولین ساخته سینمایی او است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر آقای سانسور
۵.۹۷ /۱۰

از مجموع ۶۶ رای

امتیاز شما
پوستر لب خط
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر آقای سانسور
۵.۹۷ /۱۰

از مجموع ۶۶ رای

امتیاز شما
پوستر لب خط
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما