گرگ روکا

نویسنده

گرگ روکا (Greg Rucka) متولد 29 نوامبر 1969 در آمریکا، نویسنده و تهیه کننده است. او با کار در «Whiteout» در سال 2009 و «Stumptown» شناخته شده است.

پوستر نگهبانانی از دیرباز
۸ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما