ادریس البا

بازیگر
ادریس آکونا البا به انگلیسی Idris Akuna Elba متولد 6 سپتامبر 1972 بازیگر بریتانیایی است.

عکس‌های ادریس البا


ادریس البا و متیو مک کانهی بازیگران فیلم «برج تاریک»(Dark Tower)
ادریس البا در فیلم «برج تاریک»(Dark Tower)
ادریس البا و متیو مک کانهی در فیلم «برج تاریک»(Dark Tower)
ادریس البا و تام تیلور در فیلم «برج تاریک»(Dark Tower)
ادریس البا در فیلم سینمایی «برج تاریک»(Dark Tower)
ادریس البا و تام تیلور در فیلم سینمایی «برج تاریک»(Dark Tower)
ادریس البا در «برج تاریک»(Dark Tower)
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

ویدیو و مصاحبه تصویری

آنونس «سریع و خشن: هابز و ...
آنونس فیلم «سریع و خشن: هابز ...
پوستر سه هزار سال حسرت
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر کتاب جنگل
۷.۱۴ /۱۰

از مجموع ۲۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر زوتوپیا پلاس
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر زوتوپیا
۸.۲۹ /۱۰

از مجموع ۵۸۷۶ رای

امتیاز شما
پوستر جانور
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر جوخه انتحاری
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر سخت تر زمین می خورند
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شنود
۸.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر سونیک خارپشت 2
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پرومتئوس
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ماندلا: راه طولانی تا آزادی
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر روز باستیل
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر ثور 3: راگناروک
۷.۶۸ /۱۰

از مجموع ۴۰۴۵ رای

امتیاز شما
پوستر ماورای پیشتازان فضا
۷.۲ /۱۰

از مجموع ۶۶ رای

امتیاز شما
پوستر در جستجوی دوری
۷.۵۷ /۱۰

از مجموع ۴۳۸۱ رای

امتیاز شما
پوستر راکنرولا
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سریع و خشن: هابز و شاو
۷.۴ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر گربه ها
۴.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر بازی مالی
۶.۹۹ /۱۰

از مجموع ۱۳۳۸ رای

امتیاز شما
پوستر برج تاریک
۶.۹۵ /۱۰

از مجموع ۷۵۴ رای

امتیاز شما