طیب شرافتی سویینی

بازیگر
طیب شرافتی (سویینی) در سال 1329 در تهران متولد شد.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر دستمزد
۵ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر عطش
۶.۶۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر جدال در تاسوکی
۲ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر گمشدگان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر تکیه بر باد
۶.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر زخمی
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر عقرب
۷.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر گروگان
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر نیش
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر آواز تهران
۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر شب حادثه
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر زرد قناری
۸.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر ماموریت
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر گردباد
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شب شکن
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما