مرتضی خانجانی

بازیگر
مرتضی خانجانی بازیگر است.

عکس‌های مرتضی خانجانی


مهدخت مولایی و مرتضی خانجانی در فیلم «بوتاکس»
مهدخت مولایی و مرتضی خانجانی در فیلم سینمایی «بوتاکس»
مرتضی خانجانی در فیلم «بوتاکس»
مهدخت مولایی و مرتضی خانجانی در «بوتاکس»
مرتضی خانجانی در فیلم سینمایی «بوتاکس»
مهدخت مولایی و مرتضی خانجانی در نمایی از فیلم «بوتاکس»
سوسن پرور، مهدخت مولایی و مرتضی خانجانی در فیلم «بوتاکس»
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر پوست شیر
۸.۶۹ /۱۰

از مجموع ۱۷۰ رای

امتیاز شما
پوستر بوتاکس
۵.۶۳ /۱۰

از مجموع ۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر پدران
۴.۱۳ /۱۰

از مجموع ۱۳۲ رای

امتیاز شما
پوستر گوشت تلخ
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر نیروانا
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما