یداله شادمانی

بازیگر

یدالله شادمانی بازیگر ایرانی است.

گالری تصاویر

مریلا زارعی و یداله شادمانی در فیلم «شیار 143»
علی شادمان ویداله شادمانی در فیلم «ما همه با هم هستیم»
«خسته نباشید!»
یداله شادمانی در فیلم «ما همه با هم هستیم»
علی شادمان و یداله شادمانی در فیلم سینمایی «ما همه با هم هستیم»
محمدجواد جعفرپور و یداله شادمانی در سریال «پدر پسری»
پوستر سه ماهی
۵.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر تنها در چند دقیقه سکوت
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر خانه مادری
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ممیرو
۴.۱۵ /۱۰

از مجموع ۹۷ رای

امتیاز شما
پوستر پدر پسری
۵.۲۴ /۱۰

از مجموع ۵۱ رای

امتیاز شما
پوستر آذر، شهدخت، پرویز و دیگران
۵.۳۷ /۱۰

از مجموع ۵۶۸ رای

امتیاز شما
پوستر خاک گرم
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر شیار 143
۶.۹۸ /۱۰

از مجموع ۱۰۰۶ رای

امتیاز شما
پوستر تنگه ابوقریب
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۱۰۳۷ رای

امتیاز شما
پوستر سه کام حبس
۵.۱۷ /۱۰

از مجموع ۲۳۲ رای

امتیاز شما
پوستر سال های دور از خانه
۷.۱۶ /۱۰

از مجموع ۳۶۴ رای

امتیاز شما
پوستر خسته نباشید!
۵.۸۲ /۱۰

از مجموع ۲۸ رای

امتیاز شما
پوستر گورکن
۶.۰۶ /۱۰

از مجموع ۱۸ رای

امتیاز شما
پوستر ما همه با هم هستیم
۵.۱۴ /۱۰

از مجموع ۳۲۶ رای

امتیاز شما