بیتا منصوری

تهیه کننده, دستیار کارگردان, مدیر تولید

عکس‌های بیتا منصوری


بیتا منصوری در اکران خصوصی فیلم «هفت و پنج دقیقه»
بیتا منصوری، هومن سیدی و ابوالحسن داوودی در اکران خصوصی فیلم «زادبوم»
اکران خصوصی فیلم «زادبوم»
اکران خصوصی «زادبوم»
ابوالحسن داوودی و همسرش بیتا منصوری در اکران خصوصی فیلم «پارادایس»
ابوالحسن داوودی و همسرش بیتا منصوری در اکران خصوصی «پارادایس»
ابوالحسن داوودی و همسرش بیتا منصوری در اکران خصوصی فیلم «ژن خوک»
اسکار-2023اسکار-2023
پوستر رخ دیوانه
۷.۰۴ /۱۰

از مجموع ۶۳۲۹ رای

امتیاز شما
پوستر قهرمانان کوچک
۵.۷۶ /۱۰

از مجموع ۱۳۴ رای

امتیاز شما
پوستر کاتی و ستاره
۴.۲۶ /۱۰

از مجموع ۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر پاستاریونی
۶.۵۴ /۱۰

از مجموع ۱۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر تقاطع
۵.۹ /۱۰

از مجموع ۳۱ رای

امتیاز شما
پوستر مرد بارانی
۹ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر سفر عشق
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما