سجاد تابش

بازیگر

گالری تصاویر

فیلم «لانتوری» با بازی سجاد تابش
سجاد تابش در فیلم «قصر»
سجاد تابش در فیلم کوتاه «قصر»
فیلم کوتاه «قصر»
عبد آبست و سجاد تابش در فیلم «هجوم»
عبد آبست و سجاد تابش در فیلم سینمایی «هجوم»
مهدی اعتماد سعید، محمد ساربان، اسماعیل گرجی و سجاد تابش در فیلم «هجوم»
پوستر برگ جان
۵.۹۴ /۱۰

از مجموع ۱۷ رای

امتیاز شما
پوستر قصر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر عروسی مردم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر هجوم
۷.۰۸ /۱۰

از مجموع ۱۰۸ رای

امتیاز شما
پوستر عصبانی نیستم
۷.۴۴ /۱۰

از مجموع ۱۲۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر لانتوری
۶.۸۹ /۱۰

از مجموع ۵۳۰۸ رای

امتیاز شما
پوستر من دیه گو مارادونا هستم
۶.۸۶ /۱۰

از مجموع ۹۷۴ رای

امتیاز شما