نگار حسن زاده

بازیگر

نگار حسن زاده بازیگر ایرانی است.

عکس‌های نگار حسن زاده

نگار حسن زاده و بهنام حميدي فرد در نمایی از فیلم «پات» ساخته امیر توده‌روستا
فیلم «دو ساعت بعد، مهرآباد»
نگار حسن زاده و کاوه خداشناس در مینی سریال «وقت صبح»
پوستر سه و نیم
۴.۷۶ /۱۰

از مجموع ۸۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر پات
۴.۳ /۱۰

از مجموع ۱۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر بی تابی بیتا
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر دو ساعت بعد، مهرآباد
۵.۴۹ /۱۰

از مجموع ۱۵۰ رای

امتیاز شما
پوستر ما همه به جهنم میرویم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خسته نباشید!
۵.۸۲ /۱۰

از مجموع ۲۸ رای

امتیاز شما
پوستر گاهی به پشت سر نگاه کن
۴.۲۲ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر وقت صبح
۳.۴ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما