مهدی منتظر

بازیگر

جشنواره-فیلم-فجر-40جشنواره-فیلم-فجر-40
پوستر گزارش
۷.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر سلام تهران
۳.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سکوت بزرگ
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر غریبه و مه
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شهر قصه
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما