پرهام وفایی

تدوین, دستیار تدوین
پرهام وفایی متولد سال 1362در تهران است. وی فعالیت سینمایی خود را در مقام تدوین‌گر از سال 1389 با فیلم آزادره آغاز کرد.
October 27, 1983 (۴۰ سال )
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر فصل فراموشی فریبا
۴.۶۲ /۱۰

از مجموع ۱۷۳ رای

امتیاز شما
پوستر روزهای بی قراری 2
۳.۹۸ /۱۰

از مجموع ۴۹ رای

امتیاز شما
پوستر آزاد راه
۵ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما