ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

یداله محمدی نژاد

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگییداله محمدی نژاد

فیلم‌های یداله محمدی نژاد

بازیگر(76 فیلم)
فیلم پرستش(1357)
0
0 رای
فیلم تکیه بر باد(1357)
7.5
2 رای
فیلم خیابانی ها(1357)
1
2 رای
فیلم نفس گیر(1357)
1
1 رای
فیلم مشت مرد(1357)
0
0 رای
فیلم جمعه(1356)
0
0 رای
فیلم صبح خاکستر(1356)
7
1 رای
فیلم نان و نمک(1356)
0
0 رای
فیلم تنها حامی(1355)
9.2
6 رای
فیلم سه نفر روی خط(1355)
5
1 رای
فیلم قادر(1355)
10
1 رای
فیلم مردی در آتش(1355)
0
0 رای
فیلم والده آقا مصطفی(1355)
0
0 رای
فیلم دو آقای با شخصیت(1354)
0
0 رای
فیلم کینه(1354)
3.3
3 رای
فیلم کندو(1354)
7.3
178 رای
فیلم کوثر(1353)
0
0 رای
فیلم مراد برقی و هفت دخترون(1353)
9.5
6 رای
فیلم تنگسیر(1352)
9.5
15 رای
فیلم گرگ بیزار(1352)
7.4
7 رای
فیلم هفت دلاور(1352)
1
1 رای
فیلم شلاق(1352)
9.2
6 رای
فیلم پدر که ناخلف افتد(1351)
0
0 رای
فیلم دشنه(1351)
8.2
19 رای
فیلم طغرل(1351)
0
0 رای
فیلم فرشته نجات(1351)
0
0 رای
فیلم قلندر(1351)
5.7
3 رای
فیلم آتشپاره شهر(1350)
0
0 رای
فیلم رشید(1350)
1
1 رای
فیلم رضا چلچله(1350)
1.5
2 رای
فیلم شکار انسان(1350)
10
1 رای
فیلم بارگاه شیطان(1349)
10
1 رای
فیلم جعفر و گلنار(1349)
0
0 رای
فیلم رام کردن مرد وحشی(1349)
0
0 رای
فیلم زیبای جیب بر(1349)
10
1 رای
فیلم تک خال(1348)
4
3 رای
فیلم ستاره فروزان(1348)
0
0 رای
فیلم قصه دلها(1348)
0
0 رای
فیلم گناه مادر(1348)
0
0 رای
فیلم پلی بسوی بهشت(1347)
10
2 رای
فیلم جاده تبهکاران(1347)
0
0 رای
فیلم خشم کولی(1347)
10
1 رای
فیلم دختر عشوه گر(1347)
0
0 رای
فیلم ستاره هفت آسمان(1347)
0
0 رای
فیلم لوطی قرن بیستم(1347)
9
3 رای
فیلم از جان گذشتگان(1346)
0
0 رای
فیلم ایمان(1346)
1
1 رای
فیلم جاده زرین سمرقند(1346)
0
0 رای
فیلم دروازه تقدیر(1346)
5
1 رای
فیلم علی بابا و چهل دزد(1346)
1
1 رای
فیلم کوه زاد(1346)
0
0 رای
فیلم میلیونرهای گرسنه(1346)
0
0 رای
فیلم هفت شهر عشق(1346)
0
0 رای
فیلم بیست سال انتظار(1345)
10
1 رای
فیلم سه بمب آتشین(1345)
1
1 رای
فیلم گدایان تهران(1345)
7.5
6 رای
فیلم مأمور 114(1345)
0
0 رای
فیلم مأمور دو جانبه(1345)
0
0 رای
فیلم هاشم خان(1345)
0
0 رای
فیلم ببر کوهستان(1344)
10
1 رای
فیلم جلاد(1344)
0
0 رای
فیلم خروس جنگی(1344)
0
0 رای
فیلم سرسام(1344)
10
1 رای
فیلم سه تا نخاله(1344)
7.5
2 رای
فیلم شیرمرد(1344)
0
0 رای
فیلم مرخصی اجباری(1344)
0
0 رای
فیلم مزد خونین(1344)
0
0 رای
فیلم نبرد غول ها(1344)
10
1 رای
فیلم ولگرد قهرمان(1344)
6.5
2 رای
فیلم یک پارچه آقا(1344)
0
0 رای
فیلم دهکده طلایی(1343)
4
1 رای
فیلم کمینگاه شیطان(1343)
0
0 رای
فیلم گردن کلفت(1343)
0
0 رای
فیلم ببر رینگ(1343)
9.7
3 رای
فیلم تار عنکبوت(1342)
0
0 رای
فیلم زن ها فرشته اند(1342)
0
0 رای