رضا باقری

بازیگر, دستیار فیلمبردار, حمل و نقل

پوستر نیمه گمشده
۸.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر ترنج
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر ندارها
۵.۷۸ /۱۰

از مجموع ۵۴ رای

امتیاز شما
پوستر سجاده آتش
۶.۶ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر دستفروش (اپیزود دوم)
۵.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما