نرگس امینی

بازیگر
نرگس امینی متولد سال 1357 در تهران، بازیگر ایرانی است. وی مدرک کارشناسی نمایش با گرایش بازیگری از دانشکده هنر و معماری دارد.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر آواز در خواب
۴.۸۳ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر ستایش 2
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر دشت خاموش
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر همه بچه های ما
۸ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر احضار
۴.۳۵ /۱۰

از مجموع ۱۷۶ رای

امتیاز شما