میرزایی

بازیگر, دستیار فیلمبردار

پوستر مأمور دو جانبه
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دلم برای پسرم تنگ شده
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر از بلور خون
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مادیان
۱۲ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما