هوشنگ بهشتی

بازیگر, تهیه کننده
هوشنگ بهشتی در سال 1302 در تهران متولد شد و در سال 1370 فوت کردند. وی لیسانس سینما از دانشکده هنرهای دراماتیک در سال 1350 و همچنین فارغ التحصیل هنرستان هنرپیشگی تهران در سال 1320 بوده است. بازی در تئاتر را از سال 1323 و بازی در نمایش های رادیویی از سال 1330 تجربه کرده بود. کار در سینما را از سال 1331 با فیلم «جدال با شیطان» به کارگردانی «حسین مدنی» آغاز کرد.
پوستر من شوهر می خواهم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر قاتلین هم می گریند
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گدایان تهران
۷.۷۱ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر ولگردها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کوه زاد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گناه مادر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کمال الملک
۷.۲۹ /۱۰

از مجموع ۲۴۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر قلب های طلایی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دنیای پر امید
۹.۳۳ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر فرار از بهشت
۹.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر بیم و امید
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دلشدگان
۷.۲۴ /۱۰

از مجموع ۱۱۷۸ رای

امتیاز شما
پوستر دو سرنوشت
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پنجره
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر شناسایی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گال
۶ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر میرزا کوچک خان
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر قربون هرچی خوشگله
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر احمد چوپان
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر یک خوشگل و هزار مشکل
۸.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر مبارزه با شیطان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دنیا مال منه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر قسمت
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پایان تاریکی
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر اجل معلق
۱ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پهلوان پهلوانان
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ستاره هفت آسمان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دزد سیاهپوش
۵.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر نیم وجبی
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر معجزه
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر دروازه تقدیر
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر داش احمد
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر خوشگل و قهرمان
۱ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر چرخ فلک
۹.۲۲ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر ایمان
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر حاتم طائی
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر جهان پهلوان
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر همه سر حریف
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ولگرد قهرمان
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر نیرنگ دختران
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر زندگی دوزخی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مسافری از بهشت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر لاشخورها
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گرگ صحرا
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گوهر لکه دار
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دست تقدیر
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بازگشت به زندگی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مهتاب خونین
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر فرزند گمراه
۲ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پایان رنج ها
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر کینه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر سرنوشت در را می کوبد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گرداب
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر جدال با شیطان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر زندگی دوزخی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما