هوشنگ بهشتی

بازیگر, تهیه کننده
هوشنگ بهشتی در سال 1302 در تهران متولد شد و در سال 1370 فوت کردند. وی لیسانس سینما از دانشکده هنرهای دراماتیک در سال 1350 و همچنین فارغ التحصیل هنرستان هنرپیشگی تهران در سال 1320 بوده است. بازی در تئاتر را از سال 1323 و بازی در نمایش های رادیویی از سال 1330 تجربه کرده بود. کار در سینما را از سال 1331 با فیلم «جدال با شیطان» به کارگردانی «حسین مدنی» آغاز کرد.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر من شوهر می خواهم
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر قاتلین هم می گریند
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر گدایان تهران
۷.۸۹ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر ولگردها
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر کوه زاد
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر گناه مادر
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر کمال الملک
۷.۲۹ /۱۰

از مجموع ۲۴۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر قلب های طلایی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دنیای پر امید
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر فرار از بهشت
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر بیم و امید
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دلشدگان
۷.۲۴ /۱۰

از مجموع ۱۱۷۹ رای

امتیاز شما
پوستر دو سرنوشت
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پنجره
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر شناسایی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر گال
۶ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر میرزا کوچک خان
۵.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر قربون هرچی خوشگله
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر احمد چوپان
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر یک خوشگل و هزار مشکل
۹ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر مبارزه با شیطان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر دنیا مال منه
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر قسمت
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پایان تاریکی
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر اجل معلق
۱ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پهلوان پهلوانان
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ستاره هفت آسمان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر دزد سیاهپوش
۵.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر نیم وجبی
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر معجزه
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر دروازه تقدیر
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر داش احمد
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر خوشگل و قهرمان
۱ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر چرخ فلک
۹.۰۹ /۱۰

از مجموع ۱۱ رای

امتیاز شما
پوستر ایمان
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر حاتم طائی
۶ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر جهان پهلوان
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر همه سر حریف
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ولگرد قهرمان
۸ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر نیرنگ دختران
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر زندگی دوزخی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر مسافری از بهشت
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر لاشخورها
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر گرگ صحرا
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر گوهر لکه دار
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر دست تقدیر
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر بازگشت به زندگی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر مهتاب خونین
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر فرزند گمراه
۲ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پایان رنج ها
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر کینه
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر سرنوشت در را می کوبد
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر گرداب
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر جدال با شیطان
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر زندگی دوزخی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما