علی جاویدفر

بازیگر
علی جاویدفر بازیگر ایرانی است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر آتش و باد
۵.۸۹ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر مختارنامه
۷.۶۵ /۱۰

از مجموع ۱۹۸ رای

امتیاز شما
پوستر رستاخیز
۶.۳۵ /۱۰

از مجموع ۲۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر لبه تیغ
۸.۲۹ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر مسافری از هند
۵.۳ /۱۰

از مجموع ۲۷ رای

امتیاز شما
پوستر غنچه های باغ پردیس
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر کاشانه
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر خانه مهر
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر یحیی و گلابتون
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر امپراطور جهنم
۵.۲۸ /۱۰

از مجموع ۹۳ رای

امتیاز شما
پوستر شب آفتابی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر خط قرمز
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر یک، دو، سه،... پنج
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر یحیی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر جهنم سبز
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما