کلی مارسل

نویسنده
کلی مارسل (Kelly Marcel) فیلمنامه نویس و بازیگر انگلیسی متولد 10 ژانویه 1974 است.
اسکار-2023اسکار-2023
پوستر کروئلا
۷.۴ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر ونوم
۶.۶۵ /۱۰

از مجموع ۳۱ رای

امتیاز شما
پوستر ونوم: بگذارید کارنیج بیاید
۶ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر نجات آقای بنکس
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پنجاه طیف خاکستری
۸ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما