امیر جدیدی

اطلاعات کاربر

نام و نام خانوادگیامیر جدیدی
درباره منامیر جدیدی متولد تهران. وی فعالیت سینمایی خود را از سال 1389 با فیلم آفریقا آغاز کرد.