تهمینه بهرام علیان

کارگردان, نویسنده

تهمینه بهرام علیان فارغ التحصیل کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی‌ست که از روزنامه نگاری به سمت سینما آمده است.

پوستر یک دزدی عاشقانه
۵.۰۱ /۱۰

از مجموع ۲۵۰ رای

امتیاز شما
پوستر پیش از طلوع
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دیگری
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر هم سایه
۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر زالاوا
۵.۸۸ /۱۰

از مجموع ۴۲ رای

امتیاز شما
پوستر پیش از طلوع
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما