جوزپه تورناتوره

کارگردان, نویسنده
کارگردان سرشناس و صاحب سبک ایتالیایی است. آغاز شهرت تورناتوره، با فیلم سینما پارادیزو بود که توانست جایزه اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی‌زبان را به دست آورد. از فیلم‌های بعدی وی، می‌توان یک تشریفات ساده، افسانه 1900، ستاره ساز و مالنا را نام برد.

عکس‌های جوزپه تورناتوره

جوزپه تورناتوره
جوزپه تورناتوره
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر سینما پارادیزو  
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر مالنا
۷.۳۱ /۱۰

از مجموع ۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر تشریفات محض
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بهترین پیشنهاد
۵.۴ /۱۰

از مجموع ۶۰ رای

امتیاز شما
پوستر سینما پارادیزو  
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر مالنا
۷.۳۱ /۱۰

از مجموع ۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر تشریفات محض
۸ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر بهترین پیشنهاد
۵.۴ /۱۰

از مجموع ۶۰ رای

امتیاز شما