جوئل کوئن

کارگردان, نویسنده, تهیه کننده
جوئل کوئن به انگلیسی Joel Coen متولد 29 نوامبر 1954 کارگردان، نویسنده و تهیه کنندگی آمریکایی است.

عکس‌های جوئل کوئن


جوئل کوئن
جوئل کوئن
جوئل کوئن
جوئل کوئن
جوئل کوئن
جوئل کوئن
جوئل کوئن
پوستر تراژدی مکبث
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر درود بر سزار!
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر داستان اسباب بازی 1
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر یک مرد جدی
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شهامت واقعی
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شکست ناپذیر
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر جایی برای پیرمردها نیست
۷.۳۲ /۱۰

از مجموع ۲۸۳۲ رای

امتیاز شما
پوستر درون لوین دیویس
۹ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر تصنیف باستر اسکروگز
۶.۵۹ /۱۰

از مجموع ۷۴ رای

امتیاز شما
پوستر فارگو
۷.۲۵ /۱۰

از مجموع ۳۲ رای

امتیاز شما
پوستر پل جاسوس ها
۷.۳ /۱۰

از مجموع ۱۹۸۲ رای

امتیاز شما
پوستر تراژدی مکبث
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر درود بر سزار!
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر یک مرد جدی
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شهامت واقعی
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر جایی برای پیرمردها نیست
۷.۳۲ /۱۰

از مجموع ۲۸۳۲ رای

امتیاز شما
پوستر درون لوین دیویس
۹ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر تصنیف باستر اسکروگز
۶.۵۹ /۱۰

از مجموع ۷۴ رای

امتیاز شما
پوستر فارگو
۷.۲۵ /۱۰

از مجموع ۳۲ رای

امتیاز شما
پوستر درود بر سزار!
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر جایی برای پیرمردها نیست
۷.۳۲ /۱۰

از مجموع ۲۸۳۲ رای

امتیاز شما