بابک اعطاء

نویسنده, بازیگر, دستیار کارگردان

پوستر عروس آتش
۷.۳۵ /۱۰

از مجموع ۴۶ رای

امتیاز شما
پوستر سفر پرماجرا
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر همه چیز برای فروش
۶.۳۱ /۱۰

از مجموع ۳۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر همه چیز برای فروش
۶.۳۱ /۱۰

از مجموع ۳۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر با من بمان
۴ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر خاک سرد
۷.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر خاک سرد
۷.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما