محمد کارهمت

بازیگر, جانشین مدیر تولید

محمد کارهمت بازیگر ایرانی است.

۱۳ مرداد ۱۳۵۶ (۴۴ سال )
پوستر به خاطر مهدی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر حراج
۵.۸۸ /۱۰

از مجموع ۷۶ رای

امتیاز شما
پوستر بی صدا
۷ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر سرطان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر روز روشن
۵.۸۳ /۱۰

از مجموع ۴۲ رای

امتیاز شما