حسن محمدزاده

کارگردان, نویسنده, تهیه کننده
حسن محمدزاده متولد 1316 ارومیه، لیسانس کارگردانی سینما از دانشگاه کلمبیا آمریکا و فوق لیسانس همین رشته از دانشگاه شیکاگو است. وی در سال 1351 به ایران بازگشت و در وزارت فرهنگ و هنر مشغول به ساخت فیلم های داستانی و مستند شد و در این مدت در دانشکده هنرهای دراماتیک و انستیتوی مربیان هنری تدریس می کرد. فعالیت در سینمای حرفه ای را از سال 1356 با کارگردانی فیلم «واسطه ها» آغاز کرد.
پوستر شکوه زندگی
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر حسرت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ملک خاتون
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر زندان دیو
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر گل مریم
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر مترسک
۸.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر حصار
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر واسطه ها
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر زندان دیو
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر گل مریم
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر زندان دیو
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر حصار
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ملک خاتون
۹.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر زندان دیو
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر گل مریم
۴ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما