شادمهر راستین

نویسنده, طرح اولیه داستان از, مشاور فیلمنامه
شادمهر راستین سال 1343 در تهران متولد شد. وی فوق لیسانس معماری از دانشگاه تهران سال (1369) است. او دوره عالی فیلم سینمایی را در مرکز اسلامی آموزش فیلمسازی «باغ فردوس»، سال (1373) گذرانده و فعالیت مطبوعاتی را از سال 1370 شروع کرده است.
پوستر خانه سبز
۷.۶۵ /۱۰

از مجموع ۴۳ رای

امتیاز شما
پوستر من یک مستاجرم
۶.۶۹ /۱۰

از مجموع ۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر چند روز بعد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر زاگرس
۶.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر به همین سادگی
۶.۵۱ /۱۰

از مجموع ۱۸۲ رای

امتیاز شما
پوستر آفساید
۶.۵۳ /۱۰

از مجموع ۴۳ رای

امتیاز شما
پوستر امروز
۶.۴۲ /۱۰

از مجموع ۵۷۷ رای

امتیاز شما
پوستر دومین انفجار
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر همسران
۴.۶۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر آن مرد آمد
۶.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر این زن حرف نمی زند
۴.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر یه حبه قند
۶.۷۵ /۱۰

از مجموع ۷۴۴۸ رای

امتیاز شما
پوستر صدای پای من
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما