دیوید مکنزی

کارگردان, نویسنده

عکس‌های دیوید مکنزی

کریس پاین و دیوید مکنزی در پشت صحنه فیلم «اگر سنگ از آسمان ببارد»(hell or high water)
پوستر اگر سنگ از آسمان ببارد
۶.۹۵ /۱۰

از مجموع ۱۵۰۰ رای

امتیاز شما
پوستر پادشاه یاغی
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پادشاه یاغی
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما