سیاوش درخشی

سیاوش درخشی

بازیگر, مدیر صحنه, دستیار صحنه

سیاوش درخشی بازیگر، مجری طرح، طراح صحنه، دستیار دوم کارگردان، مدیر صحنه، دستیار صحنه، دستیار لباس ایرانی است.

پوستر شاید عشق نبود
۳.۵۷ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر جینگو
۴.۹۱ /۱۰

از مجموع ۵۵ رای

امتیاز شما
پوستر بانوی سردار
۵.۷۱ /۱۰

از مجموع ۷۸ رای

امتیاز شما
پوستر سرود تولد
۷.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر پاپیتال
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر در شهر خبری نیست، هست
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر ستایش
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر نسکافه داغ داغ
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما