سیاوش درخشی

بازیگر, مدیر صحنه, دستیار صحنه
سیاوش درخشی بازیگر، مجری طرح، طراح صحنه، دستیار دوم کارگردان، مدیر صحنه، دستیار صحنه، دستیار لباس ایرانی است.
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر بانوی سردار
۵.۸۱ /۱۰

از مجموع ۸۰ رای

امتیاز شما
پوستر جینگو
۴.۹۶ /۱۰

از مجموع ۵۶ رای

امتیاز شما
پوستر شاید عشق نبود
۵.۱ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر پاپیتال
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سرود تولد
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر در شهر خبری نیست، هست
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ستایش
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر نسکافه داغ داغ
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما