سعید فاضل زاده

کارگردان, نویسنده, بازیگر

سعید کایار متولد 1313 تبریز است. وی فعالیت هنری را سال 1335 با بازی در تئاتر «آناهیتا» آغاز کرد. او سینما را سال 1340 با بازی در فیلم «مرغابی سرخ کرده» به کارگردانی نصرت الله وحدت تجربه کرد.

پوستر مرغابی سرخ کرده
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر زن ها فرشته اند
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر ستاره ای چشمک زد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر زندگی دوزخی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کمینگاه شیطان
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گردن کلفت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر صیادان نمکزار
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آشیانه خورشید
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر حسن فرفره
۱۰ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر پدر که ناخلف افتد
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر گروگان
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر تعطیلات داش اسمال
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر عشق کولی
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شهر گناه
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر گردن کلفت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آشیانه خورشید
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر گردن کلفت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آشیانه خورشید
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر گردن کلفت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر آشیانه خورشید
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما