مارک فرگوس

نویسنده

Mark Fergus is a writer and producer, known for Iron Man (2008), Cowboys & Aliens (2011) and Children of Men (2006).

عکس‌های مارک فرگوس

مارک فرگوس
پوستر مرد آهنی
۷.۵۲ /۱۰

از مجموع ۳۴۰۷ رای

امتیاز شما
پوستر گستره
۹ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما