ریچارد لینکلیتر

کارگردان, نویسنده
ریچارد استوارت لینکلیتر ( Richard Stuart Linklater )معروف به ریچارد لینکلیتر - Richard Linklater - زاده ۳۰ ژوئیه ۱۹۶۰ - کارگردان، بازیگر و فیلمنامه نویس آمریکایی است. او برای فیلمنامه فیلم پیش از غروب توانست به طور مشترک با کیم کریزان، ایتن هاک و جولی دلپی نامزد دریافت جایزه اسکار شود. از فیلمهای مهم او می توان به نوار، پیش از طلوع، پیش از غروب و ملت حاضری خور اشاره کرد.

عکس‌های ریچارد لینکلیتر


ریچارد لینکلیتر
ریچارد لینکلیتر
ریچارد لینکلیتر
ریچارد لینکلیتر
ریچارد لینکلیتر
ریچارد لینکلیتر
ریچارد لینکلیتر
پوستر آپولو 10/5: دوران کودکی فضایی
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پیش از نیمه شب
۶.۱۲ /۱۰

از مجموع ۶۰ رای

امتیاز شما
پوستر پیش از طلوع
۸.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر پیش از غروب
۷.۰۷ /۱۰

از مجموع ۵۵۹۹ رای

امتیاز شما
پوستر اهتزاز آخرین پرچم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کجا رفتی برنادت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پسرانگی
۷.۰۷ /۱۰

از مجموع ۱۵۸۳ رای

امتیاز شما
پوستر آپولو 10/5: دوران کودکی فضایی
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پیش از نیمه شب
۶.۱۲ /۱۰

از مجموع ۶۰ رای

امتیاز شما
پوستر پیش از طلوع
۸.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر پیش از غروب
۷.۰۷ /۱۰

از مجموع ۵۵۹۹ رای

امتیاز شما
پوستر اهتزاز آخرین پرچم
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر کجا رفتی برنادت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر پسرانگی
۷.۰۷ /۱۰

از مجموع ۱۵۸۳ رای

امتیاز شما