آرش زارع

کارگردان, نویسنده
آرش زارع نویسنده است.
اسکار-2023اسکار-2023
پوستر زیباترین رویا
۳.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر شکست سکوت
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر وقتی پروانه شدم
۹ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر رفیق
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر وقتی پروانه شدم
۹ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما