حسین اسدی

بازیگر, دستیار فیلمبردار, نور

جشنواره-فیلم-فجر-40جشنواره-فیلم-فجر-40
پوستر اینجا بدون من
۶.۷۹ /۱۰

از مجموع ۵۳۹۵ رای

امتیاز شما
پوستر چهل سالگی
۵.۴ /۱۰

از مجموع ۲۵ رای

امتیاز شما
پوستر همه چیز برای فروش
۶.۳ /۱۰

از مجموع ۳۲۴ رای

امتیاز شما
پوستر پایان دوم
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر شکار روباه
۹.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر تاکسی نارنجی
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مظفرنامه
۹ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر وکیل اول
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر جدال
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر تشریفات
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آوار
۷.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر عبور از میدان مین
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر به کبودی یاس
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر آزمایشگاه
۵.۱۸ /۱۰

از مجموع ۱۵۹ رای

امتیاز شما
پوستر همه چیز برای فروش
۶.۳ /۱۰

از مجموع ۳۲۴ رای

امتیاز شما
پوستر ابراهیم خلیل الله
۷ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر آزمایشگاه
۵.۱۸ /۱۰

از مجموع ۱۵۹ رای

امتیاز شما
پوستر صداها
۶.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما