مهدی محمدنژادیان

اطلاعات کاربر

نام و نام خانوادگیمهدی محمدنژادیان
درباره منمهدی محمدنژادیان متولد سال 1359 در تهران فیلمنامه نویس ایرانی است. او مدرک کارشناسی ارشد ادبیات دراماتیک از دانشکده زیبا و دانشکده سینما و تئاتر دارد.