علی مهربانی

بازیگر
اسکار-2023اسکار-2023
پوستر دراکولا
۴.۵۴ /۱۰

از مجموع ۷۰۳ رای

امتیاز شما
پوستر آپاندیس
۶.۲۶ /۱۰

از مجموع ۴۷ رای

امتیاز شما