عباس جمشیدی فر

بازیگر
عباس جمشیدی فر متولد سال 1359 در تهران، بازیگر ایرانی است.

عکس‌های عباس جمشیدی فر


عباس جمشیدی فر در سریال «بچه مهندس 2»
عباس جمشیدی فر، سیاوش چراغی پور و فرزین محدث در سریال «بچه مهندس 2»
سریال «موچین»
سریال «بچه مهندس 1»
عباس جمشیدی فر در فیلم «شیشلیک»
عباس جمشیدی فر در اکران خصوصی سریال «زخم کاری» در پرديس سینمایی چارسو
اکران خصوصی سریال نمایش خانگی «زخم کاری» در پرديس سینمایی چارسو
پوستر آخر خط
۵.۹۷ /۱۰

از مجموع ۳۸ رای

امتیاز شما
پوستر آقا و خانم سنگی
۴.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر یاغی
۸.۳۲ /۱۰

از مجموع ۱۳۱ رای

امتیاز شما
پوستر جوکر
۷.۵۴ /۱۰

از مجموع ۱۹۰ رای

امتیاز شما
پوستر چند می گیری گریه کنی2
۶.۸۴ /۱۰

از مجموع ۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر روزگار خوش حبیب آقا
۶.۲۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر شب های مافیا
۷.۳ /۱۰

از مجموع ۳۴۴ رای

امتیاز شما
پوستر تورنا2
۷.۲۴ /۱۰

از مجموع ۲۸۷ رای

امتیاز شما
پوستر خوشنام
۷.۵۳ /۱۰

از مجموع ۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر بزنگاه
۵.۷۴ /۱۰

از مجموع ۴۷ رای

امتیاز شما
پوستر بیدار باش
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر عید امسال
۷ /۱۰

از مجموع ۳۲ رای

امتیاز شما
پوستر ریکاوری
۶.۲۱ /۱۰

از مجموع ۱۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر بچه مهندس 4
۵.۲۴ /۱۰

از مجموع ۵۵ رای

امتیاز شما
پوستر بچه مهندس 3
۷.۱۳ /۱۰

از مجموع ۱۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر بچه مهندس 2
۶.۴ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر بچه مهندس 1
۶.۵۶ /۱۰

از مجموع ۱۶ رای

امتیاز شما
پوستر زخم کاری
۸.۸۴ /۱۰

از مجموع ۶۶۸ رای

امتیاز شما
پوستر شب های مافیا 3 - فصل 3 - قسمت 1
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شب های مافیا 3 - فصل 3 - قسمت 3
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر شب های مافیا 3 - فصل 3 - قسمت 2
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر خانه اجاره ای
۷.۶۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر شیشلیک
۶.۳۶ /۱۰

از مجموع ۸۷ رای

امتیاز شما
پوستر موچین
۵.۱۹ /۱۰

از مجموع ۱۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر مزرعه بی بی گندم
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر چارسو
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر پنج دری
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر زندگی در دست تعمیر
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دم سرخ ها
۵.۸۴ /۱۰

از مجموع ۱۸۵ رای

امتیاز شما
پوستر باغ شیشه ای
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر سه دونگ سه دونگ
۸.۸ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر زیر نظر
۶.۱۳ /۱۰

از مجموع ۲۹۰ رای

امتیاز شما
پوستر خروس جنگی
۵.۶۶ /۱۰

از مجموع ۶۷ رای

امتیاز شما
پوستر شهرک جیم
۴.۴ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر پیامک از دیار باقی
۵.۴۳ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر ریکاوری - قسمت 4
۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر ریکاوری - قسمت 1
۷.۸ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر ریکاوری - قسمت 3
۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر خانم و آقای سنگی
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر دیوار
۵.۷۷ /۱۰

از مجموع ۱۰۰ رای

امتیاز شما