ابوالفضل شاه کرم

بازیگر

ابوالفضل شاه‌کرم متولد سال 1334 بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون، در بیش از 50 اثر نمایشی و چندین فیلم سینمایی و مجموعه تلویزیونی بازی کرده است. بازی در نمایش‌هایی همچون «کوچ»،«غربت»، «چشم در برابر چشم»، «میلاد»، «شبی در حلبی‌آباد» و فیلم‌های سینمایی «مارمولک»، «خرس»، «مهمان داریم» و نیز مجموعه‌های تلویزیونی «امام علی»، «خاک سرخ»، «آشپزباشی» و ... بخشی از کارنامه هنری این بازیگر است. ابوالفضل شاه کرم بامداد دوشنبه 31 خرداد ماه سال 1400 بر اثر بیماری کلیه از دنیا رفت.

پوستر پرچمدار
۸.۳۵ /۱۰

از مجموع ۲۰ رای

امتیاز شما
پوستر زندان دوله تو
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر دنیای وارونه
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر مثلث آبی
۱۰ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر خرس
۵.۸۳ /۱۰

از مجموع ۱۸ رای

امتیاز شما
پوستر مارمولک
۸.۶۳ /۱۰

از مجموع ۱۰۱۸۸ رای

امتیاز شما
پوستر عملیات کرکوک
۷.۱۷ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر سیزده 59
۵.۲۸ /۱۰

از مجموع ۶۵ رای

امتیاز شما
پوستر ملکوت
۱.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر نمره 4
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر خانواده دکتر ماهان
۴.۱۸ /۱۰

از مجموع ۵۱ رای

امتیاز شما
پوستر آشپزباشی
۷.۸۷ /۱۰

از مجموع ۳۱ رای

امتیاز شما
پوستر دوئل
۶.۷۹ /۱۰

از مجموع ۳۲۴۳ رای

امتیاز شما
پوستر خاک سرخ
۶.۱۳ /۱۰

از مجموع ۱۵ رای

امتیاز شما
پوستر امام علی
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر مریم مقدس
۶.۳۸ /۱۰

از مجموع ۲۰۹ رای

امتیاز شما
پوستر پرده نشین
۵.۵۲ /۱۰

از مجموع ۲۱ رای

امتیاز شما
پوستر روزنه
۶.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما