مجید افشاری

بازیگر

مجید افشاری متولد آذرماه ۱۳۵۸ در تهران، استدآپ کمدین، هنرپبیشه و مجری است.

فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان

ویدیو و مصاحبه تصویری

مصاحبه اختصاصی سلام سینما ...
پوستر ناتو
۶.۱۲ /۱۰

از مجموع ۱۷ رای

امتیاز شما
پوستر فوفو مسافری از کامادو
۵.۳ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر بازیووو
۶.۳ /۱۰

از مجموع ۲۰ رای

امتیاز شما