لیلا بوشهری

بازیگر
لیلا بوشهری در سال 1354 در تهران متولد شد. وی لیسانس گرافیک از دانشگاه هنر سال 1372 می باشد. او دوره دو ساله بازیگری را در کلاس های آزاد سال 1372 گذراند. بازی در سینما را از سال 1374 با فیلم «جهنم سبز» به کارگردانی «اسماعیل براری» آغاز کرد.
July 26, 1975 (۴۸ سال )
فیلم-سریال-رایگانفیلم-سریال-رایگان
پوستر آزادی مشروط
۳.۳۷ /۱۰

از مجموع ۱۹ رای

امتیاز شما
پوستر راز ناتمام
۲.۳۳ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر اشک و سکوت
۴.۷۵ /۱۰

از مجموع ۱۲ رای

امتیاز شما
پوستر راز یک پرونده
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر حماسه قهرمانان
۸.۶۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر دوستی از جنس آتش
۵ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر پارمیدا
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر آخرین تماس
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر گزارش مریم
۶ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر بار هستی
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر تهران پلاک 1
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر بادسوار
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما
پوستر شارلاتان
۵.۲۲ /۱۰

از مجموع ۴۹ رای

امتیاز شما
پوستر حکم
۷ /۱۰

از مجموع ۶۲ رای

امتیاز شما
پوستر بچه های جسور
۷.۷۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر بازنده
۵.۸ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر کویر مرگ
۱۰ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر شاهرگ
۸.۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر تارهای نامریی
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر جهنم سبز
0 /۱۰

از مجموع 0 رای

امتیاز شما