سارا رسول زاده

اطلاعات کاربر

نام و نام خانوادگیسارا رسول زاده
درباره منسارا رسول زاده متولد سال 1368 بازیگر و مجری ایرانی اهل تبریز است. سارا رسول زاده بعد از مصاحبه بین 300 نفر در شبکه دو تلویزیون برای مجری گری برنامه زنده انتخاب می شود و به تلویزیون راه پیدا میکند.

عکس