علی درویش

بازیگر, تهیه کننده, دستیار فیلمبردار
پوستر آب توبه
۱ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر طوطی
۵.۳۳ /۱۰

از مجموع ۶ رای

امتیاز شما
پوستر پشمالو
۶.۳۳ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر هم خون
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر مکافات
۸.۲۵ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر گینس
۴.۶۹ /۱۰

از مجموع ۴۰۷ رای

امتیاز شما
پوستر ول معطلی
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما