گیل بیرمنگام

بازیگر

عکس‌های گیل بیرمنگام


گیل بیرمنگام
گیل بیرمنگام
گیل بیرمنگام
گیل بیرمنگام
گیل بیرمنگام
گیل بیرمنگام در سریال «زیر پرچم بهشت»(Under the Banner of Heaven)
گیل بیرمنگام در سریال تلویزیونی «زیر پرچم بهشت»(Under the Banner of Heaven)
پوستر زیر پرچم بهشت
۸ /۱۰

از مجموع ۱ رای

امتیاز شما
پوستر گرگ و میش  
۷.۲۴ /۱۰

از مجموع ۳۹۷۹ رای

امتیاز شما
پوستر گرگ و میش: سپیده دم-قسمت دوم
۶ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر گرگ و میش: سپیده دم-قسمت اول
۵.۷ /۱۰

از مجموع ۱۰ رای

امتیاز شما
پوستر اگر سنگ از آسمان ببارد
۶.۹۵ /۱۰

از مجموع ۱۵۰۰ رای

امتیاز شما