ورود / عضویت
برای ورود یا ثبت‌نام شماره تلفن همراه خود را وارد کنید

شهپر ابراهیمی

اطلاعات کاربر
نام و نام خانوادگیشهپر ابراهیمی

فیلم‌های شهپر ابراهیمی

بازیگر(48 فیلم)
فیلم نبرد عقاب ها(1353)
10
2 رای
فیلم بوسه بر لبهای خونین(1352)
9
1 رای
فیلم جعفر جنی و محبوبه اش(1352)
0
0 رای
فیلم معشوقه(1352)
0
0 رای
فیلم صلاح الدین ایوبی(1351)
8
3 رای
فیلم عطش(1351)
0
0 رای
فیلم یک جو غیرت(1351)
10
1 رای
فیلم بده در راه خدا(1350)
8.9
8 رای
فیلم درختان ایستاده می میرند(1350)
0
0 رای
فیلم رسوای عشق(1350)
3
2 رای
فیلم شیادان(1350)
1
1 رای
فیلم آدم و حوا(1349)
1
1 رای
فیلم تاکسی عشق(1349)
3
1 رای
فیلم حسن کچل(1349)
5
4 رای
فیلم شهر گناه(1349)
5.5
2 رای
فیلم آخرین مبارزه(1348)
0
0 رای
فیلم عشق آفرین(1348)
0
0 رای
فیلم قصر زرین(1348)
6.8
4 رای
فیلم کاسبهای محل(1348)
3
1 رای
فیلم گربه را دم حجله می کشند(1348)
0
0 رای
فیلم ازدواج ایرانی(1347)
0
0 رای
فیلم آواره های تهران(1347)
0
0 رای
فیلم تحفه هند(1347)
0
0 رای
فیلم دزد سیاهپوش(1347)
5.3
4 رای
فیلم شاهراه زندگی(1347)
0
0 رای
فیلم شب فرشتگان(1347)
4.7
3 رای
فیلم عشق قارون(1347)
5
1 رای
فیلم قدرت عشق(1347)
0
0 رای
فیلم گردش روزگار(1347)
0
0 رای
فیلم الماس 33(1346)
3.3
3 رای
فیلم پسران علاءالدین(1346)
0
0 رای
فیلم زنی به نام شراب(1346)
9.5
4 رای
فیلم عروس تهران(1346)
0
0 رای
فیلم غم ها و شادی ها(1346)
0
0 رای
فیلم قربانی سوم(1346)
0
0 رای
فیلم گذشت بزرگ(1346)
0
0 رای
فیلم مرد بی ستاره(1346)
0
0 رای
فیلم مردی از اصفهان(1346)
0
0 رای
فیلم میلیونرهای گرسنه(1346)
0
0 رای
فیلم نیم وجبی(1346)
9
1 رای
فیلم امروز و فردا(1345)
6
2 رای
فیلم شمسی پهلوان(1345)
0
0 رای
فیلم عذاب مرگ(1345)
0
0 رای
فیلم مرد و نامرد(1345)
9
2 رای
فیلم هاشم خان(1345)
0
0 رای
فیلم افق روشن(1344)
0
0 رای
فیلم یک پارچه آقا(1344)
0
0 رای
فیلم تار عنکبوت(1342)
0
0 رای