ترو آل گیلانی

کارگردان, نویسنده, تهیه کننده
ترو آل گیلانی،فارغ التحصیل سینما از فرانسه است. وی سینما وتئاتر را به صورت علمی می شناخت. او مؤسس دفتر پخش فیلم «کاخ» بود. آل گیلانی بر اثر بیماری درگذشت.
پوستر تقدیر چنین بود
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بوالهوس
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر تقدیر چنین بود
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بوالهوس
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر تقدیر چنین بود
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر بوالهوس
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما