لیدا عباسی

بازیگر

عکس‌های لیدا عباسی

لیدا عباسی در فیلم اسب سفید پادشاه
لیدا عباسی و فرهاد قائمیان در فیلم اسب سفید پادشاه
فیلم اسب سفید پادشاه با بازی الناز شاکردوست و لیدا عباسی
الناز شاکردوست و لیدا عباسی در فیلم اسب سفید پادشاه
الناز شاکردوست و لیدا عباسی در نمایی از فیلم اسب سفید پادشاه
پوستر آخر بازی
۷ /۱۰

از مجموع ۳ رای

امتیاز شما
پوستر روز کارنامه
۹ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر موج سوم
۷.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر اسب سفید پادشاه
۵.۷ /۱۰

از مجموع ۲۶۱ رای

امتیاز شما
پوستر یادگاری
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر متولد ماه مهر
۶.۴۶ /۱۰

از مجموع ۱۱۷۳ رای

امتیاز شما
پوستر توفیق اجباری
۶.۸ /۱۰

از مجموع ۲۱۸ رای

امتیاز شما
پوستر اگه بابام زنده بود
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دختر ایرونی
۶.۳۸ /۱۰

از مجموع ۴۰ رای

امتیاز شما
پوستر عبور از پاییز
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر زعفرانی
۶ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر رقص شیطان
۵.۵ /۱۰

از مجموع ۲ رای

امتیاز شما
پوستر وفا
۵.۵۷ /۱۰

از مجموع ۲۱ رای

امتیاز شما
پوستر بچه های نسبتا بد
۷ /۱۰

از مجموع ۴ رای

امتیاز شما
پوستر صاحبدلان
۶.۱۵ /۱۰

از مجموع ۲۶ رای

امتیاز شما
پوستر حکم مادری
۰ /۱۰

از مجموع ۰ رای

امتیاز شما
پوستر دودکش
۷.۴۸ /۱۰

از مجموع ۲۹ رای

امتیاز شما
پوستر تنهایی لیلا
۵ /۱۰

از مجموع ۷ رای

امتیاز شما
پوستر قلب یخی 1
۷.۳۳ /۱۰

از مجموع ۹ رای

امتیاز شما
پوستر قلب یخی 2
۶.۲ /۱۰

از مجموع ۵ رای

امتیاز شما
پوستر دختران حوا
۳ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما
پوستر ساختمان 85
۵.۷۵ /۱۰

از مجموع ۸ رای

امتیاز شما